невъобразим

невъобразим
прил. - невероятен, невъзможен, невиждан, нечуван, неимоверен, немислим, изумителен, изненадващ, неправдоподобен, неописуем, неизказан
прил. - непоносим, възмутителен
прил. - неизразим
прил. - нежелателен
прил. - необикновен, огромен, колосален

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • възмутителен — прил. възмутим, гнусен, отвратителен, неприятен, противен, непоносим, нетърпим, омразен, досаден, презрителен, неодобрителен, скандален, срамен, долен, позорен, безчестен, нечестен прил. груб, очебиен, очевиден, крещящ, флагрантен прил.… …   Български синонимен речник

  • изумителен — прил. чуден, удивителен, поразителен, фантастичен, необикновен, изненадващ, смайващ, невъобразим прил. потресаващ, обезпокоителен, тревожен …   Български синонимен речник

  • колосален — прил. огромен, грамаден, гигантски, исполински, извънмерен, необятен, грандиозен, изключителен, внушителен, крупен, безграничен, безкраен прил. титански прил. необикновен, невъобразим прил. титаничен …   Български синонимен речник

  • невероятен — прил. неправдоподобен, чуден, чудноват, необикновен, недопустим, изненадващ, непредполагаем, мъчно допустим, невъзможен, неимоверен, странен, невъобразим, немислим, изключителен, неестествен, свръхестествен, грамаден, необхватен, неизмерим,… …   Български синонимен речник

  • невиждан — прил. невъобразим прил. непознат прил. нечуван, безпрецедентен, безпримерен, несравним …   Български синонимен речник

  • невъзможен — прил. неосъществим, неизпълним, непреодолим, нереализуем, мъчен, труден, неприложим, немислим, утопичен, химеричен прил. нетърпим, непоносим, неприятен, отвратителен прил. безобразен, скандален, абсурден прил. лош, ужасен прил. невъобразим,… …   Български синонимен речник

  • нежелателен — прил. нежелан, натрапен, неканен, наложен, принудителен, неохотен прил. неприятен, противен, тягостен прил. немислим, невъобразим, невероятен, невъзможен …   Български синонимен речник

  • неизказан — прил. неизречен, неиздуман прил. неописуем, неизразим, невъобразим, чудесен, чуден, божествен, дивен, възхитителен, хубав, удивителен, рядък прил. неизличим, неизгладим, незабравим прил. неопределен, неясен, неконкретен прил. неказан, неизразен …   Български синонимен речник

  • неизразим — прил. неизказан, неописуем прил. дивен, чуден, чудесен, божествен прил. невъобразим прил. противен, гаден …   Български синонимен речник

  • неимоверен — прил. невероятен, неправдоподобен, недопустим, невъобразим, невъображаем прил. неестествен, необикновен, голям, грамаден, необхватен, необятен, неизмерим …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”